top of page

Samtaleterapi

Det kan være ulike grunner til at du vil oppsøke en terapeut. Det kan være problemer i parforholdet, i familien eller på jobben. Det kan ha vært samlivsbrudd eller dødsfall i nære relasjoner. Det kan være perioder med for mye stress, og problemer med å sette grenser og finne balansen i livet.

 

De fleste av oss strever med noe i kortere eller lengre perioder.  

Jeg ønsker å bidra til at du kan leve godt med deg selv, og dine relasjoner og liv. 

 Du skal føle trygghet når du prater med meg, og jeg som terapeut er opptatt av at du skal føle deg møtt i problemstillingene du kommer med. Det er viktig for meg å møte deg der du står i livet ditt i dag.Det finnes ingen tabuer, ingen skam, og ingen temaer er «farlige» eller ikke aktuelle å snakke om.  Jeg er her for deg og vil i samarbeid med deg for å finne de "nøklene" du har behov for i ditt liv.Konsultasjonen foregår foreløpig online.

rådgiving

Kort sagt, du kan komme til meg om du:

-Trenger noen å snakke med
-Ønsker å bli kjent med deg selv, dine behov og iboende ressurser
-Står overfor viktige veivalg, eller ikke helt vet hva du vil
-Har problemer i relasjoner
 -Er trist, sliten, nedstemt eller ensom
 -Bærer på ubearbeidet sorg, tap, smerte,    skyldfølelse eller skam
 -Ønsker mer glede og forbedret selvfølelse og selvtillit.

bottom of page