Samtaleterapi

Det kan være ulike grunner til at du vil oppsøke en terapeut. Det kan være problemer i parforholdet, i familien eller på jobben. Det kan ha vært samlivsbrudd eller dødsfall i nære relasjoner. Det kan være perioder med for mye stress, og problemer med å sette grenser og finne balansen i livet.

 

De fleste av oss strever med noe i kortere eller lengre perioder.  

Jeg ønsker å bidra til at du kan leve godt med deg selv, og dine relasjoner og liv. 

rådgiving

Kort sagt, du kan komme til meg om du:

-Trenger noen å snakke med
-Ønsker å bli kjent med deg selv, dine behov og iboende ressurser
-Står overfor viktige veivalg, eller ikke helt vet hva du vil
-Har problemer i relasjoner
 -Er trist, sliten, nedstemt eller ensom
 -Bærer på ubearbeidet sorg, tap, smerte,    skyldfølelse eller skam
 -Ønsker mer glede og forbedret selvfølelse og selvtillit.