Hva er par-sjekk?

En Par-sjekk starter med et online spørreskjema som partene besvarer individuelt. Deretter får dere to veiledningssamtaler.


– I den første samtalen kartlegges styrker og ressurser dere har som par. Samtidig ser vi på bekymringer og utfordringer som dere opplever.

 

I den andre samtale-timen prøver vi å finne ut hvordan dere kan ta hånd om utfordringene på en god måte.


Med dere på veien får dere tips om gode verktøy for endring.


– Dere får en personlig feedbackrapport som dere kan benytte som redskap til å jobbe videre med forholdet på hjemmebane.

 

 

 

Hvem passer par-sjekk til?

Par-Sjekk passer godt for par som ønsker en mulighet til å stoppe opp og reflektere over forholdet på en systematisk og vitenskapelig måte.

Det passer og godt for unge og nyetablerte par som ønsker å jobbe med sin kommunikasjon og forebygge evt. vansker. 

 

Hvem har utviklet par-sjekk ?

Par-sjekk er utviklet i Danmark, i et samarbeid mellom Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet. Modum Bad har fått muligheten til å tilby Par-sjekk i Norge, med støtte fra Tone Bergesen Stiftelse.

 

Hvor utføres en par-sjekk?

Par-sjekk er en tjeneste som utføres på nett. Så lenge du har tilgang til en datamaskin eller mobiltelefon med nett-tilgang kan vi gjennomføre par-sjekk, hvor som helst i landet. 

 

Hva sier forskingen om par-sjekk?

Forskning gjennomført i 2013-2016 i regi av Aarhus Universitet og Center for Familieudvikling gjennomførte 233 par to par- sjekk med et års mellomrom. Tilbakemeldingene viste: tre av fire par fikk et positivt løft i samlivet etter første Par-sjekk. Etter andre Par-sjekk syntes parene at de hadde fått et bedre forhold og var mer tilfredse med intimitet, oppmerksomhet og kommunikasjon.

 

Hvorfor utføre en par-sjekk?

Par-sjekk er et tilbud til par som ønsker å styrke forholdet og forebygge vanskeligheter.

 

Hvordan foregår par-sjekk?

De to svarer hver for seg på 300 spørsmål, får to samtaler med sertifisert par-sjekk veileder, og i avsluttende samtale gjennomgås den vitenskapelige illustrerte rapporten som utgangspunkt for videre felles læring og utvikling av samlivet.